30 بهمن 1396

دانلود سؤالات و پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد- 24 بهمن 96

دانلود سؤالات و پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد- 24 بهمن 96
سوالات آزمون + کلید + پاسخ تشریحی سؤالات علوم:
 
مولف: علی محمد حبیبی راد
3  نظر
رتبه خبر: 2/5
(107 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال

3 بهمن 1395

دانلود سؤالات و پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد- 3 بهمن 95

دانلود سؤالات و پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی سمپاد- 3 بهمن 95
سوالات آزمون + کلید + پاسخ تشریحی سؤالات ریاضی:
مولف: علی محمد حبیبی راد
2  نظر
رتبه خبر: 3
(206 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال

30 دی 1395

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 1/8
(11 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال

25 آبان 1395

مولف: علی محمد حبیبی راد
1  نظر
رتبه خبر: 3/5
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال

12 اردیبهشت 1395

مولف: علی محمد حبیبی راد
30  نظر
رتبه خبر: 2/7
(252 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال

31 فروردین 1395

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 2/8
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: درسی - نمونه سؤال
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1