مسابقه درس هایی از قرآن
 

درس هایی از قرآن مسابقه هجدهم ( اخر ) تاریخ 20 بهمن ماه 1401

 -برای شرکت در مسابقه، ابتدا با استفاده از دکمه «ورود به سامانه» در قسمت شمال شرقی! سایت، با نام کاربری و رمز عبور خود (همان نام کاربری و رمز مدبر) وارد سامانه شوید.
- زمان مجاز شرکت در این آزمون یکشنبه 23 بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.
- مهلت پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه است.
 

 
     
 
     
مسابقه درس هایی از قرآن
 

درس هایی از قرآن مرحله هفدهم 13 بهمن ماه 1401

- برای شرکت در مسابقه، ابتدا با استفاده از دکمه «ورود به سامانه» در قسمت شمال شرقی! سایت، با نام کاربری و رمز عبور خود (همان نام کاربری و رمز مدبر) وارد سامانه شوید.
- زمان مجاز شرکت در این آزمون سه‌شنبه 18 بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.
- مهلت پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه است.
 
 

 
     
 
     
مسابقه درس‌هایی از قرآن
 

درس هایی از قرآن مرحله شانزدهم 6 بهمن ماه 1401

- برای شرکت در مسابقه، ابتدا با استفاده از دکمه «ورود به سامانه» در قسمت شمال شرقی! سایت، با نام کاربری و رمز عبور خود (همان نام کاربری و رمز مدبر) وارد سامانه شوید.
- زمان مجاز شرکت در این آزمون دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.
- مهلت پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه است.

 
     
 
     
مسابقه درس‌هایی از قرآن
 

درس‌هایی از قرآن، مرحله پانزدهم، ۲۹ دی ۱۴۰۱

- برای شرکت در مسابقه، ابتدا با استفاده از دکمه «ورود به سامانه» در قسمت شمال شرقی! سایت، با نام کاربری و رمز عبور خود (همان نام کاربری و رمز مدبر) وارد سامانه شوید.
- زمان مجاز شرکت در این آزمون شنبه ۱ بهمن ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.
- مهلت پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه است.

 
     
 
     
مسابقه درس‌هایی از قرآن
 

درس‌هایی از قرآن، مرحله چهاردهم، ۲۷ دی ۱۴۰۱

- برای شرکت در مسابقه، ابتدا با استفاده از دکمه «ورود به سامانه» در قسمت شمال شرقی! سایت، با نام کاربری و رمز عبور خود (همان نام کاربری و رمز مدبر) وارد سامانه شوید.
- زمان مجاز شرکت در این آزمون سه‌شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ تا ۲۱ می‌باشد.
- مهلت پاسخگویی به سؤالات ۱۰ دقیقه است.