پرورشی 1400-1399
 
 
اطلاعيه تغييرات و رشته ها و گرايش های جشنواره فرهنگي هنري فردا
سي و نهمين دوره جشنواره فرهنگي هنري دانش آموزان سراسر كشور
ويژه سال تحصيلي 1400-1399
 
 
 
 
     
 
     
پرورشی  98-1395
 
 
     
 
     
پرورشی 99-1398
 
 
کتابچه ندای رحمت (شیوه نامه فعالیت های اداره کل قرآن، عترت و نماز)
 
کتابچه راهکارنامه (شیوه نامه مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان)
همراه با فرم های داوری و ارزیابی
 
 
 
-----------------------------------------------------
 
بودجه بندی و زمان برگزاری مسابقات قرآن و معارف مرحله آموزشگاه:
 
رشته پایه هفتم پایه هشتم پایه نهم زمان برگزاری توضیحات
نهج البلاغه فصل اول جزوه فصل اول جزوه فصل اول جزوه چهارشنبه 27 آذر بین نفرات برتر کنفرانس برگزار می گردد
تفسیر قرآن تا صفحه 19جزوه تا صفحه 20جزوه تا  صفحه 22 جزوه سه شنبه 26 آذر بین نفرات برتر کنفرانس برگزار می گردد
صحیفه سجادیه فصل اول جزوه فصل اول جزوه فصل اول جزوه پنج شنبه 28 آذر بین نفرات برتر کنفرانس برگزار می گردد
احکام کل جزوه مربوطه کل جزوه مربوطه کل جزوه مربوطه یکشنبه اول دی بین نفرات برتر آزمون صحیح خوانی نماز برگزار می گردد
قرائت قرآن آیه 115 تا 118 بقره آیه 115 تا 118 بقره آیه 115 تا 118 بقره دوشنبه 25 آذر  
  آیه 153 تا 157 بقره آیه 153 تا 157 بقره آیه 153 تا 157 بقره    
ترتیل قرآن از صفحه 5 تا 15 از صفحه 5 تا 15 از صفحه 5 تا 15 دوشنبه 25 آذر  
  قرآن کریم قرآن کریم قرآن کریم    
حفظ عمومی قرآن آیه 1 تا37  بقره آیه 58 تا83  بقره آیه 94تا119 بقره دوشنبه 25 آذر  
حفظ ویژه 5 تا 30جزء قرآن 5 تا 30جزء قرآن 5 تا 30جزء قرآن دوشنبه 25 آذر  
حفظ موضوعی تا صفحه 47 جزوه تا صفحه 61 جزوه تا صفحه 47 جزوه دوشنبه 2 دی  
اذان اجرای اذان تا حی علی الصلوه دوم اجرای اذان تا حی علی الصلوه دوم اجرای اذان تا حی علی الصلوه دوم دوشنبه 25 آذر بین نفرات برتر آزمون صحیح خوانی نماز برگزار می گردد
مداحی اجرای یک دو بیتی و نوحه + خواندن دو فراز از دعای توسل اجرای یک دو بیتی و نوحه + خواندن دو فراز از دعای توسل اجرای یک دو بیتی و نوحه + خواندن دو فراز از دعای توسل دوشنبه 25 آذر  
انشاء نماز نوشتن انشاء با موضوع نماز نوشتن انشاء با موضوع نماز نوشتن انشاء با موضوع نماز شنبه 30 آذر بین نفرات برتر آزمون صحیح خوانی نماز برگزار می گردد