مسابقات و جشنواره های علمی پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰
 
جشنواره نوجوان خوارزمی
 
ردیف محور دروس هدف پایه انفرادی/ گروهی ملاحظات
۱ فعالیت های آزمایشگاهی علوم تجربی هشتم گروهی/ انفرادی
۲ ریاضی ریاضی هر سه پایه گروهی/ انفرادی
۳ زبان و ادبیات فارسی نگارش و فارسی هر سه پایه انفرادی۲ سهمیه(پسر و دختر)
۴ زبان خارجی زبان انگلیسی نهم گروهی/ انفرادی
۵ مناظره علمی مطالعات اجتماعی هرسه پایه گروهی/ انفرادی
۶ بازارچه های کسب وکار دانش آموزی تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی
۸ پژوهش تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی
۹ دست سازه ها تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی
محور های جشنواره پژوهش سراهای دانش آموزی
انرژی های نوین
۱ انرژی پژوهی انفرادی
۲ پویا نمایی انفرادی/ تیم ۲ نفره
۳ سازه های سبز انفرادی/ تیم ۲ نفره
رباتیک
۱ روبات آتشنشان انفرادی/ تیم ۲ نفره
۲ روبات انباردار انفرادی/ تیم ۲ یا ۳ نفره
۳ روبات اسباب بازی انفرادی/ تیم ۲ یا ۳ نفره
علوم انسانی
۱ پادکست انفرادی/ تیم ۲ نفره
۲ تصویرسازی داستان انفرادی
۳ داستان کوتاه انفرادی
۴ روایتگری مدافعین حرم انفرادی
۵ مقاله نویسی انفرادی/ تیم ۲ نفره
۶ نقالی انفرادی
گیاهان دارویی
۱ عکاسی انفرادی
۲ فیلم انفرادی/ تیم ۲ نفره
۳ علمی و پژوهشی انفرادی/ تیم ۲ نفره
۴ تولید و فرآوری انفرادی/ تیم ۲ نفره
۵ بسته بندی داروهای گیاهی انفرادی/ تیم ۲ نفره
 
کارسوق ها و جشنواره های سمپاد
مهندسی ژنتیک گروه ۳ و۴ نفره
جشنواره فردوسی
کارسوق مهرگان
 
ردیف محور دروس هدف پایه انفرادی/ گروهی ملاحظات
۱ فعالیت های آزمایشگاهی علوم تجربی هشتم گروهی/ انفرادی  
۲ ریاضی ریاضی هر سه پایه گروهی/ انفرادی  
۳ زبان و ادبیات فارسی نگارش و فارسی هر سه پایه انفرادی ۲ سهمیه (پسر و دختر)  
۴ زبان خارجی زبان انگلیسی نهم گروهی/ انفرادی  
۵ مناظره علمی مطالعات اجتماعی هرسه پایه گروهی/ انفرادی  
۶ بازارچه های کسب وکار دانش آموزی تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی  
۸ پژوهش تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی  
۹ دست سازه ها تمام دروس هرسه پایه گروهی/ انفرادی  
 
 
 
 
 
     
 
     
پژوهشی 98-97
 
 
نمونه سوالات و لیست منابع مسابقه چیتا در cgc-official.ir
 
وب سایت کانگورو: mathkangaroo.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعات بیشتر در وب سایت المپیاد دانش آموزی نبوغ
 
 
 
 
 
 
 
زمان و مکان برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی:
پنجشنبه 23 اسفند 1397- ساعت 10:30 تا 12
پایه هفتم و هشتم: هنرستان منتظر قائم (یلوار نواب صفوی)
پایه نهم: دبیرستان نمونه ملک ثابت (بلوار 17 شهریور)