مسابقات و جشنواره های علمی پژوهشی سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰
 
 
 
 
 
     
 
     
پژوهشی 98-97
 
 
نمونه سوالات و لیست منابع مسابقه چیتا در cgc-official.ir
 
وب سایت کانگورو: mathkangaroo.ir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعات بیشتر در وب سایت المپیاد دانش آموزی نبوغ
 
 
 
 
 
 
 
زمان و مکان برگزاری مرحله دوم مسابقه تورنی تیم ریاضی:
پنجشنبه 23 اسفند 1397- ساعت 10:30 تا 12
پایه هفتم و هشتم: هنرستان منتظر قائم (یلوار نواب صفوی)
پایه نهم: دبیرستان نمونه ملک ثابت (بلوار 17 شهریور)