تماس با ما
 
نشانی: یزد- بلوار مدرس- کوچه اصلی مهدی آباد      کد پستی: 8915955699
 
تلفن:
    مدیریت: 03538251040
    معاونین: 03538255199
    معاون پرورشی: 03538251036
    واحد مشاوره: 03538265682
 
ایمیل: fanavarisampad [AT] gmail.com
 
 
     
 
     
آدرس مدرسه