کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1402-1401
 
 
 
مدیر مدرسه: سیدمرتضی موسوی‌پور    تلفن: 035.38251040
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان   تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری     تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی‌محمد حبیبی‌راد     تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: رضا منتظر قائم   تلفن: 035.38251036
مشاور: احسان رضازاده   تلفن: 035.38265682   (حضور مشاور در مدرسه: روزهای یکشنبه و چهارشنبه، ساعت 8 تا 13)
 
 
دبیران سال تحصیلی 1402-1401:
 
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
محسن بابایی زاده علوم تجربی- زیست
سعید باغبان علوم تجربی- شیمی
مجتبی باغبان ریاضی
محمد رضا بخشی تربیت بدنی
اصغر بمانی تفکر- دفاعی
علی تیموری ادبیات فارسی
احمد جعفری عربی
رضا جلالی ادبیات فارسی
حسین جمعانی ادبیات فارسی
حامد حکیمی ریاضی
محمد خضری ریاضی
محمدحسین دهقان بنادکی زبان انگلیسی
علی دهقان منشادی معارف اسلامی
حبیب الله رضایی کار و فناوری
امین رعیتی معارف اسلامی
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی- زیست
رسول زارع علوم تجربی- شیمی
احمد سراستاد علوم تجربی- فیزیک
حمزه شیبانی کار و فناوری
محسن عباسی عربی
احمد غفوری اجتماعی
محمدرضا گلستانی علوم تجربی- فیزیک
سیدرضا موسوی مقدم زبان انگلیسی
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
ضیاء ولدان معارف اسلامی
محمدرضا همتی فر اجتماعی

 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1401-1400
 
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
 
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: احسان رضازاده     تلفن: 035.38265682   (حضور در مدرسه: روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 8 تا 13)
 
 
دبیران سال تحصیلی 1401-1400:
 
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
علی اسماعیلی قرآن
شهاب امین علوم تجربی- فیزیک
محسن بابایی زاده علوم تجربی- زیست
سعید باغبان علوم تجربی- شیمی
مجتبی باغبان ریاضی
محمد رضا بخشی تربیت بدنی
اصغر بمانی تفکر- دفاعی
علی محمد پارسا زبان انگلیسی
علی تیموری ادبیات فارسی
احمد جعفری عربی
رضا جلالی ادبیات فارسی
علی جهان پور ریاضی
حامد حکیمی ریاضی
محمدحسین دهقان بنادکی زبان انگلیسی
علی دهقان منشادی معارف اسلامی
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی- زیست
علی سعادت ادبیات فارسی
محسن عباسی عربی
احمد غفوری اجتماعی
علی قانع علوم تجربی- شیمی
محمدرضا گلستانی علوم تجربی- فیزیک
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
ضیاء ولدان معارف اسلامی
محمدرضا همتی فر اجتماعی
 
 
177 دانش آموز در 6 کلاس
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1400-1399
 
 
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
 
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: داوود سالم     تلفن: 035.38265682   (حضور در مدرسه: روزهای دوشنبه و چهارشنبه، ساعت 8 تا 13)
 
کتابدار: وحید کارگرزاده
خدمتگزار: سید روح الله رضویان
 
دبیران سال تحصیلی 1400-1399:
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
احمد غفوری اجتماعی
محمدرضا همتی فر اجتماعی
علی تیموری ادبیات فارسی
رضا جلالی ادبیات فارسی
علی سعادت ادبیات فارسی
محمد رضا بخشی تربیت بدنی
اصغر بمانی تفکر- دفاعی
مجتبی باغبان ریاضی
حامد حکیمی ریاضی
عادل رویین تن ریاضی
علی محمد پارسا زبان انگلیسی
محمدحسین دهقان بنادکی زبان انگلیسی
احمد جعفری عربی
محسن عباسی عربی
محسن بابایی زاده علوم تجربی- زیست
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی- زیست
سعید باغبان علوم تجربی- شیمی
علی قانع علوم تجربی- شیمی
شهاب امین علوم تجربی- فیزیک
محمدرضا گلستانی علوم تجربی- فیزیک
حجت زارع زاده قرآن
علی دهقان منشادی معارف اسلامی
ضیاء ولدان معارف اسلامی
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
 
176 دانش آموز در 6 کلاس
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1395-1394
 
مدیر: سید مرتضی موسوی پور
معاون آموزشی: محمد محمدی
معاون آموزشی: عزیزاله پور محمدیان
معاون اجرائی: محمدحسین غدیری
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی
 
مشاورین: داوود سالم- محمد رضا طاقه باف- سیدرضا مدیرطاهری
 
کارپرداز: کمال دهقان منشادی
کتابدار: وحید کارگر زاده
خدمتگزاران: حبیب غلامی کویجان- محمد رضا ذوالفقاری
 
دبیران سال تحصیلی 95-94:
نام نام خانوادگی درس
کاظم مساح آمادگی دفاعی
یداله عالم زاده ادبیات
مهدی ملک ثابت ادبیات
محمد علی وزیری ادبیات
عباسعلی حسینی ادبیات
علی محمد فروزش ادبیات
حسین فتوحی بافقی ادبیات
محمد رضا بخشی چناری تربیت بدنی
محمد علی محمدی پور تربیت بدنی
محمد جلیل هراتی بندی تفکر وسبک زندگی
محمد تقی نایب زاده دینی
سید علی سادات اخوی معارف و عربی
جواد حیدری ترک آباد معارف و عربی
جمال نوین ریاضی
عادل رویین تن ریاضی
علیرضا صحت ریاضی
عباس زمان زاده ریاضی
محمد مهدی سعیدآبادی ریاضی
امیر مهدی لاری پور ریاضی
منصور میرزایی ریاضی
عباس مظفری ریاضی
علی محمد پارسا زبان
مهدی همتی زبان
ناصر اسدی زبان
مسعود رفعتی فرد زیست و زمین شناسی
محسن بابایی زاده زیست و زمین شناسی
حامد طلایی زیست و زمین شناسی
سعید باغبان شیمی
سعید بهزاد شیمی
محمد زارع رشکوییه شیمی
محسن عباسی عربی
احمد جعفری عربی
عباس سیف الدینی علوم تجربی
محمد بهابادی علوم تجربی
محمدحسن شکوهیان فیزیک
احمد شایق قرآن
غلامرضا غفوری قرآن
محمد علی مصباح فر مطالعات اجتماعی
ابوالفضل شرافت مطالعات اجتماعی
احمد غفوری مطالعات اجتماعی
محمد طوفانی مطالعات اجتماعی
عباس دهقانی معارف
مسعود آردیان هنر
قاسم طالع هنرهای تجسمی
اصغر حسنی کار و فناوری
محمد علی حاجی بلوری کار و فناوری
سیدرضا دهقان نیری کار و فناوری
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1396-1395
 
مدیر: سید مرتضی موسوی پور
معاون آموزشی: محمد محمدی
معاون آموزشی: عزیزاله پور محمدیان
معاون اجرائی: محمدحسین غدیری
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی
 
مشاور: داوود سالم
 
کارپرداز: کمال دهقان منشادی
کتابدار: وحید کارگر زاده
خدمتگزار: محمدرضا وجدان راوری
 
دبیران سال تحصیلی 96-95:
نام پدر نام خانوادگی درس
حسین مساح آمادگی دفاعی
بمانعلی غفوری اجتماعی
پرویز اسلامی اجتماعی
فرجعلی عزیزی ادبیات
عباس عالم زاده ادبیات
رجبعلی سعادت ادبیات
شاهرخ مجری ادبیات
کرم الله بخشی چناری تربیت بدنی
جلیل لاری پور ریاضی
صابر اسماعیلی ریاضی
فرامرز خوشامن ریاضی
غلامحسین رویین تن ریاضی
بمانعلی پارسا زبان
حسن همتی زبان
نادعلی جعفری عربی
محمدعلی عباسی عربی
غلامعلی رفعتی فرد علوم تجربی
حسین باغبان علوم تجربی
علی فلاح علوم تجربی
جواد شکوهیان علوم تجربی
محمدرضا بابایی زاده علوم تجربی
علی اکبر شایق معارف
سید قاسم راسخی معارف
سیدمحمد رضا سادات اخوی معارف
مرتضی آردیان هنر
محمد طالع هنر
حسین حاجی بلوری کار و فناوری
سیدعلی دهقان نیری کار و فناوری
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
 
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1397-1396
 
مدیر: سید مرتضی موسوی پور
معاون آموزشی: عزیزاله پور محمدیان
معاون اجرائی: محمدحسین غدیری
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی
 
مشاور: داوود سالم
 
کتابدار: وحید کارگر زاده
خدمتگزار: ابوالفضل غلام پور
 
دبیران سال تحصیلی 97-96:
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
احمد غفوری اجتماعی
رضا جلالی ادبیات
علی سعادت ادبیات
یداله عالم زاده ادبیات
مجتبی مجری ادبیات
محمد رضا بخشی چناری تربیت بدنی
مجید اسماعیلی ریاضی
عبداله خوشامن ریاضی
عادل رویین تن پور ریاضی
علی محمد پارسا زبان
سهراب موبد زبان
محسن عباسی عربی
محسن بابایی زاده علوم تجربی
سعید باغبان علوم تجربی
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی
محمود فلاح علوم تجربی
سید جواد راسخی معارف
سید علی سادات اخوی معارف
ضیاء ولدان معارف
سیدرضا دهقان نیری کار و فناوری
علی اکبر شایق معارف
سید قاسم راسخی معارف
سیدمحمد رضا سادات اخوی معارف
مرتضی آردیان هنر
محمد طالع هنر
حسین حاجی بلوری کار و فناوری
سیدعلی دهقان نیری کار و فناوری
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1398-1397
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: داوود سالم     تلفن: 035.38265682 (حضور در مدرسه: روزهای دوشنبه و سه شنبه، 8 تا 13)
 
کتابدار: وحید کارگر زاده
خدمتگزار: ابوالفضل غلام پور
 
دبیران سال تحصیلی 98-97:
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
احمد غفوری اجتماعی
رضا جلالی ادبیات
علی سعادت ادبیات
یداله عالم زاده ادبیات
مجتبی مجری ادبیات
محمد رضا بخشی چناری تربیت بدنی
مجید اسماعیلی ریاضی
عبداله خوشامن ریاضی
عادل رویین تن پور ریاضی
علی محمد پارسا زبان
سهراب موبد زبان
محسن عباسی عربی
محسن بابایی زاده علوم تجربی
سعید باغبان علوم تجربی
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی
محمود فلاح علوم تجربی
سید جواد راسخی معارف
سید علی سادات اخوی معارف
ضیاء ولدان معارف
سیدرضا دهقان نیری کار و فناوری
علی اکبر شایق معارف
سید قاسم راسخی معارف
سیدمحمد رضا سادات اخوی معارف
مرتضی آردیان هنر
محمد طالع هنر
حسین حاجی بلوری کار و فناوری
سیدعلی دهقان نیری کار و فناوری
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
 
153 دانش آموز در 6 کلاس
 
 
     
 
     
کادر اجرائی و آموزشی مدرسه - سال تحصیلی 1399-1398
 
 
 
مدیر مدرسه: سید مرتضی موسوی پور     تلفن تماس: 035.38251040
 
معاون آموزشی: عزیزالله پورمحمدیان    تلفن: 035.38255199
معاون اجرایی: محمدحسین غدیری      تلفن: 035.38255199
معاون فناوری: علی محمد حبیبی راد      تلفن: 035.38255199
معاون پرورشی: علی اکبر کاظمی     تلفن: 035.38251036
 
مشاور: داوود سالم     تلفن: 035.38265682   (حضور در مدرسه: روزهای یکشنبه و سه شنبه، ساعت 8 تا 13)
 
کتابدار: وحید کارگرزاده
خدمتگزار: ابوالفضل غلامپور
 
 
دبیران سال تحصیلی 99-98:
نام نام خانوادگی درس
کوروش اسلامی اجتماعی
احمد غفوری اجتماعی
محمدرضا همتی فر اجتماعی
علی تیموری ادبیات فارسی
رضا جلالی ادبیات فارسی
علی سعادت ادبیات فارسی
یداله عالم زاده ادبیات فارسی
مجتبی مجری ادبیات فارسی
محمد رضا بخشی تربیت بدنی
مجتبی باغبان ریاضی
حامد حکیمی ریاضی
عبداله خوشامن ریاضی
عادل رویین تن ریاضی
علی محمد پارسا زبان انگلیسی
سهراب موبد زبان انگلیسی
احمد جعفری عربی
محسن عباسی عربی
محسن بابایی زاده علوم تجربی
سعید باغبان علوم تجربی
احسان دهقانی علوم تجربی
مسعود رفعتی فرد علوم تجربی
علی قانع علوم تجربی
محمدرضا گلستانی علوم تجربی
امین رعیتی معارف اسلامی
سیدعلی سادات اخوی معارف اسلامی
ضیاء ولدان معارف اسلامی
اصغر بمانی معارف- تفکر- دفاعی
عباس الیاسی هنر
ذوالفقار علی نیک اختر هنر
سید رضا دهقان نیری کار و فناوری
حبیب الله رضایی کار و فناوری
 
166 دانش آموز در 6 کلاس