16 اردیبهشت 1399

ششمین دوره جشنواره "فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه"

ششمین دوره جشنواره "فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه"
ششمین دوره جشنواره "فیلم کوتاه دانش‌آموزی مدرسه" آثار دانش‌آموزان علاقه‌مند را در ۷ محور اصلی و ۲ محور جانبی دریافت می‌کند.
مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 4
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

28 بهمن 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 2/3
(11 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

25 دی 1398

کارسوق ریاضی مهرگان

کارسوق ریاضی مهرگان
 بیستمین کارسوق ریاضی مهرگان
مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 3/2
(11 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

3 دی 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 2/9
(8 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

26 آذر 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 3/2
(17 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

9 آبان 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی

9 آبان 1398

مولف: علی محمد حبیبی راد
0  نظر
رتبه خبر: 5
(3 نظر )
ارسال شده در خبر های: علمی پژوهشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1