18 اسفند 1400

کسب 118 رتبه برتر ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی در مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی

مولف: علی محمد حبیبی راد   /  دسته: فرهنگی و هنری - مذهبی   /  رتبه دهید:
2/7

کسب 118 رتبه برتر ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی در مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی

در مرحله ناحیه‌ای مسابقات فرهنگی هنری ناحیه 2 یزد (جشنواره فردا) و مسابقات قرآن و معارف آموزش و پرورش در مقطع متوسطه اول، دانش آموزان دبیرستان شهید صدوقی موفق به کسب 118 رتبه برتر از جمله 61 رتبه اول، 17 رتبه دوم و 12 رتبه سوم و 25 رتبه برگزیده شدند:
 
توضیح در مورد رتبه‌های برگزیده: در برخی رشته‌ها آثار دانش آموزان دبیرستان شهید صدوقی در حد رتبه دوم و سوم بوده، اما به دلیل این که از هر مدرسه فقط یک نفر در هر رشته می‌تواند حائز رتبه اول تا سوم شود، سایر آثار با عنوان برگزیده اعلام شده‌اند.
 
مسابقات فرهنگی هنری:
ردیف نام نام خانوادگی پایه رشته رتبه توضیح
1 امید دستجردی هفتم پادکست اول راه یافته به استان
2 ابوالفضل شریفی هفتم پادکست اول راه یافته به استان
3 امیرمحمد کاظمی نسب هفتم پادکست اول راه یافته به استان
4 علیرضا مشعل چی هفتم عروسکی اول راه یافته به استان
5 امید دستجردی هفتم گیتار اول راه یافته به استان
6 آرین محمدی نیا هفتم وبلاگ اول راه یافته به استان
7 ابوالفضل شریفی هفتم ویدئوکست اول راه یافته به استان
8 آرین محمدی نیا هفتم ویدئوکست اول راه یافته به استان
9 امیر ابوالفضل حسینی هشتم پادکست اول راه یافته به استان
10 احسان دهقان هشتم پادکست اول راه یافته به استان
11 عرفان امینی هشتم شعر اول راه یافته به استان
12 علی زارع زاده هشتم شکسته نستعلیق اول راه یافته به استان
13 امیر حسین  جعفری نسب هشتم قالیبافی اول راه یافته به استان
14 محمدصدرا فروغی هشتم کتابخوانی اول راه یافته به استان
15 امیر حسین جعفری نسب هشتم نشریه الکترونیک اول راه یافته به استان
16 محمد طاها برزین هشتم وبلاگ اول راه یافته به استان
17 عرفان امینی هشتم ویدئوکست اول راه یافته به استان
18 امیر ابوالفضل حسینی هشتم ویدئوکست اول راه یافته به استان
19 سید اشکان یاسینی هشتم ویدئوکست اول راه یافته به استان
20 امیر حسین قیصری نهم اینفوگرافی اول  
21 احمد رضا غلامی نهم پادکست اول راه یافته به استان
22 امیر حسین قیصری نهم پادکست اول راه یافته به استان
23 مهران جعفری نهم پیانو اول راه یافته به استان
24 محمد ایلیا موحدی نهم تذهیب اول راه یافته به استان
25 ابوالفضل خدایی نهم داستان کوتاه اول راه یافته به استان
26 آرمان وحدتی نهم شعر اول راه یافته به استان
27 محمد مهدی کریمی نهم مدادرنگ  اول راه یافته به استان
28 سید محمد طه میرباقری نهم نستعلیق اول راه یافته به استان
29 علی  آذر باد نهم نشریه الکترونیک اول راه یافته به استان
30 محمد رضا جلیلی نهم نشریه الکترونیک اول راه یافته به استان
31 متین  فلاح حسینی نهم نگارگری اول راه یافته به استان
32 علی  آذر باد نهم ویدئوکست اول راه یافته به استان
33 امیر سامان جاویدان نهم ویدئوکست اول راه یافته به استان
34 امیر حسین فاتحی نهم ویدئوکست اول راه یافته به استان
35 امیر حسین مرتضایی هفتم پاستل دوم  
36 میلاد کارگر هفتم تصویر سازی دوم  
37 امیر حسین جعفری نسب هشتم ذغال دوم  
38 امیر حسین جعفری نسب هشتم طراحی با مداد دوم  
39 امیر حسین  جعفری نسب هشتم نستعلیق دوم  
40 امیر حسین فاتحی نهم شعر دوم  
41 علی  آذر باد نهم قلم فلزی دوم  
42 محمدایلیا موحدی نهم کتابخوانی دوم  
43 محمد مهدی کریمی نهم گواش دوم  
44 احمد پهلوانیان نهم مجسمه سازی دوم  
50 محمد ایمان فتوحی هفتم داستان کوتاه سوم  
45 پارسا زیدآبادی هفتم کتابخوانی سوم  
46 امیر حسین جعفری هشتم کاریکاتور سوم  
47 سجاد برزگر هشتم نستعلیق سوم  
48 امیر حسین قیصری نهم پوستر سازی سوم  
49 متین فلاح حسینی نهم تصویر سازی سوم  
51 سروش جعفری زاده نهم شعر سوم  
52 ابوالفضل خدایی نهم شعر سوم  
53 ابوالفضل خدایی نهم گواش سوم  
54 محمد مهدی کریمی نهم نستعلیق سوم  
55 علی زارع زاده هشتم نستعلیق چهارم  
56 امیر حسین فاتحی نهم نستعلیق چهارم  
57 آرین محمدی نیا هفتم پادکست برگزیده  
58 امیر حسین مرتضایی هفتم ذغال برگزیده  
59 امیر محمد زارع کمالی هفتم وبلاگ برگزیده  
60 محمدرضا رستگار  هشتم پادکست برگزیده  
61 حسام الدین الیاسی هشتم پاستل برگزیده  
62 امیر ابوالفضل حسینی فهرج هشتم پاستل برگزیده  
63 محمدرضا رستگار هشتم شعر برگزیده  
64 حسام الدین الیاسی هشتم گواش برگزیده  
65 امیر حسین جعفری نسب هشتم مدادرنگ  برگزیده  
66 محمد رضا نقاشیان هشتم مدادرنگ  برگزیده  
67 محمد احسان مزیدی هشتم وبلاگ برگزیده  
68 علی  آذر باد نهم پادکست برگزیده  
69 امیر سامان جاویدان نهم پادکست برگزیده  
70 سروش جعفری زاده نهم پادکست برگزیده  
71 امیر حسین فاتحی نهم پادکست برگزیده  
72 متین فلاح حسینی نهم پادکست برگزیده  
73 متین  فلاح حسینی نهم تذهیب برگزیده  
74 آرش  جوادی نهم ذغال برگزیده  
75 محمد صدرا کوچک زاده نهم ذغال برگزیده  
76 امیر حسین  فاتحی نهم طراحی با مداد برگزیده  
77 متین  فلاح حسینی نهم طراحی با مداد برگزیده  
78 آرش جوادی نهم گواش برگزیده  
79 امیر حسین  فاتحی نهم گواش برگزیده  
80 علی  آذر باد نهم مدادرنگ  برگزیده  
81 آرش جوادی نهم مدادرنگ  برگزیده  
 
رشته های گروهی:
ردیف نام  نام خانوادگی پایه رشته رتبه توضیح
1 محمد یاسین فلاح زاده هشتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
2 محمد صدرا فروغی هشتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
3 علی ایزدی هشتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
4 سید شهاب طباطبایی هشتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
5 سید محمد صالح هاشمی هفتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
6 امیر علمدار هشتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
7 آرین محمدی نیا هفتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
8 علیرضا مشعل چی هفتم نمایشنامه خوانی اول راه یافته به استان
9 سید مهراد اسلامی هشتم همنوازی اول راه یافته به استان
10 آرمان معینی هشتم همنوازی اول راه یافته به استان
 
 
مسابقات قرآن و معارف:
ردیف نام نام خانوادگی رشته پایه رتبه توضیحات
1 امید دستجردی نهج البلاغه هفتم اول راه یافته به استان
2 محمدطاها  زراعتی  مداحی هفتم اول راه یافته به استان
3 محمدبهزاد دهقان حفظ موضوعی هفتم اول  
4 سیدحسین  ابطحی  حفظ 5 جزء هفتم اول  
5 محمدیوسف اعیان ترتیل هفتم اول  
6 ابوالفضل  شریفی انشای نماز هفتم اول راه یافته به استان
7 علی بیضایی احکام هفتم اول راه یافته به استان
8 محمدیاسین فلاحزاده نهج البلاغه هشتم اول راه یافته به استان
9 محمدصدرا فروغی صحیفه سجادیه هشتم اول راه یافته به استان
10 عرفان امینی تفسیر هشتم اول راه یافته به استان
11 محمدرضا  رستگار انشای نماز هشتم اول راه یافته به استان
12 علی زارع احکام هشتم اول راه یافته به استان
13 محمدایلیا موحدی صحیفه سجادیه نهم اول راه یافته به استان
14 محمدمهدی کریمی حفظ موضوعی نهم اول  
15 محمد رضا میرجلیلی  انشای نماز نهم اول راه یافته به استان
16 امیرحسین فاتحی احکام نهم اول راه یافته به استان
17 حسام الدین الیاسی حفظ موضوعی هشتم اول مشترک  
18 علیرضا مشعل چی صحیفه سجادیه هفتم دوم  
19 آرین محمدی نیا تفسیر هفتم دوم  
20 علی  ایزدی حفظ 10جزء هشتم دوم  
21 آرمان وحدتی نهج البلاغه نهم دوم  
22 سیدعلی  حسینی حفظ عمومی نهم دوم  
23 محسن  مهدیان فرد  حفظ 10جزء نهم دوم  
24 متین فلاح حسینی تفسیر نهم دوم  
25 امید  دستجردی  اذان هفتم سوم  
26 احمدرضا  غلامی  قرائت تحقیق نهم سوم  
27 محمدطاها  برزین قرائت تحقیق هشتم چهارم  
 
 

تعداد مشاهده (699)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "کسب 118 رتبه برتر ناحیه توسط دانش آموزان دبیرستان دوره اول شهید صدوقی در مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید