چاپ خبر
شهید صدوقی چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۴۰۲
برنامه کلاسی و کلاس‌بندی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲
برنامه کلاسی، کلاس‌بندی و دبیران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد:
 
 
برنامه کلاسی، کلاس‌بندی و دبیران سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان شهید صدوقی یزد:
 
 
 
انتهای پیام/.