چاپ خبر
شهید صدوقی یکشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۸
برگزاری جلسه توجیهی اردوی مشهد برای دانش آموزان و والدین هشتم
در آستانه برگزاری اردوی مشهد، ویژه جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم، شنبه 14 دی جلسه توجیهی برای توضیح نکات و آیین نامه اردو برای دانش آموزان برگزار گردید.
در آستانه برگزاری اردوی مشهد، ویژه جشن تکلیف دانش آموزان پایه هشتم، شنبه 14 دی جلسه توجیهی برای توضیح نکات و آیین نامه اردو برای دانش آموزان برگزار گردید.
در اول جلسه جناب آقای ولدان از دبیران مدرسه برای دانش آموزان سخنانی با محوریت سن تکلیف ارائه دادند. در ادامه جناب آقای موسوی مدیریت مدرسه بیانات جناب آقای ولدان را کامل کردند.
سپس جناب اقای کاظمی معاون پرورشی مدرسه در مورد برنامه ها و قوانین اردو صحبت کردند.
 
هم چنین جلسه ویژه ای برای والدین محترم دانش آموزان برگزار شد که در این جلسه برنامه ها و اهداف اردو برای والدین تشریح شد.
 
انتهای پیام/.