چاپ خبر
شهید صدوقی چهارشنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
مدار جریان پیدا کرد!
محل دانش آموزی انتخاب رشته (مدار) به همت تعدادی از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان، به منظور راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته آگاهانه تر در پایه دهم کار خود را آغاز و اولین جلسه خود را در نمارخانه مدرسه برگزار کرد.
 
محفل دانش آموزی انتخاب رشته (مدار) به همت تعدادی از دانش آموزان پایه نهم دبیرستان، به منظور راهنمایی دانش آموزان برای انتخاب رشته آگاهانه تر در پایه دهم کار خود را آغاز و اولین جلسه خود را در نمارخانه مدرسه برگزار کرد.
 
انتهای پیام/.