چاپ خبر
شهید صدوقی دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
شیوه نامه برگزاری کارسوق قطبی مهندسی ژنتیک
بنابر هماهنگی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با «ستاد توسعۀ زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری»، مسئولیت میزبانی یکی از قطب‌های «دومین دورۀ کارسوق‌های قطبی مهندسی ژنتیک» ویژۀ دانش‌آموزان پایۀ هشتم و نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 98-1397به ادارۀ کل آموزش و پرورش استان یزد واگذار شده است.
 
بنابر هماهنگی مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با «ستاد توسعۀ زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری»، مسئولیت میزبانی یکی از قطب‌های «دومین دورۀ کارسوق‌های قطبی مهندسی ژنتیک» ویژۀ دانش‌آموزان پایۀ هشتم و نهم مدارس استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 98-1397به ادارۀ کل آموزش و پرورش استان یزد واگذار شده است.
 
قطب 6: یزد
استان‌های میهمان: اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبي
دختران: 12 گروه، 48 نفر
پسران: 12گروه، 48 نفر
تعداد گروه شرکت کننده از یزد:  6 گروه
تاریخ تقریبی برگزاری: آذر ماه 1397
 
زمان بندی:
تشکیل گروه‌های حداقل 4 نفره (از یک مدرسه) با توجه به شرایط ذکر شده، تا نیمۀ خرداد 1397
ـ اعضای هر گروه باید از دانش‌آموزان علاقه‌مند پایۀ هشتم و نهم از یک مدرسه باشند.
ـ از هر گروه، 4 نفر در کارگاه‌های آموزشی حضوری کارسوق شرکت خواهند داشت.
 
ثبت‌نام الکترونیکی گروه‌های دانش‌آموزی تشکیل‌شده در مدارس، تا پایان خرداد 1397
ـ ثبت‌نام در وبگاه www.helli5school.ir انجام می‌شود.
 
شرکت در دورۀ آموزشی مجازی کارسوق، تا نیمۀ شهریور 1397
ـ شرکت تمامی اعضای کلیۀ گروه‌های ثبت‌نام‌شده در دورۀ آموزشی مجازی الزامی است.
ـ زمان‌بندی و سایر اطلاعات مربوط به چگونگی ارائۀ آموزش‌های مجازی، از طریق وبگاه ثبت‌نام کارسوق www.helli5school.ir منتشر می‌شود.
 
* چنانچه متقاضیان شرکت در کارسوق در هر استان از تعداد سهمیۀ مشخص‌شده بیشتر باشد، گروه‌های فعال‌تر دانش‌آموزی در دورۀ آموزشی مجازی متناسب با سهمیه انتخاب و در کارگاه‌های آموزشی حضوری کارسوق شرکت داده می‌شوند.
 
---------------------------------
مراحل برگزاری کارسوق:
- اعزام گروه‌های شرکت‌کننده و سرپرستان و دبیران همراه با رعایت کلیۀ ضوابط شیوه‌نامۀ اردوهای دانش‌آموزی به محل برگزاری کارسوق، مطابق زمان‌بندی و دعوت میزبان
- شرکت در کارسوق‌های قطبی مهندسی ژنتیک، مطابق زمان‌بندی و دعوت میزبان
- انجام تکالیف و پروژه‌های کوچک مندرج در جزوات آموزشی کارسوق، پس از برگزاری کارسوق‌های قطبی
- انتخاب موضوع و تدوین و ارائۀ طرح‌نامه (پروپوزال) پروژۀ پژوهشی و پی‌گیری بررسی و تأیید آنها، پس از اتمام انجام تکالیف و پروژه‌های کوچک
- تأمین نیازمندی‌ها و انجام پروژه‌های پژوهشی تأییدشده، پس از تأیید طرح‌نامه‌های پژوهشی
- داوری پروژه‌ها و انتخاب پروژه‌های برتر توسط استادان کارسوق و دعوت از آنها برای شرکت در کارسوق ملی مهندسی ژنتیک سمپاد، متعاقباً اعلام خواهد شد.
 
عنوان کارگاه‌های آموزشی کارسوق‌های قطبی به شرح زیر خواهد بود:
الف) کارگاه عمومی مهندسی ژنتیک (برای حدود 80 تا 100 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده)
ب) کارگاه تخصصی بیوانفورماتیک (برای حدود 20 تا 25 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده؛ از هر گروه، یک نفر)
ج) کارگاه تخصصی کار با باکتری (برای حدود 20 تا 25 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده؛ از هر گروه، یک نفر)
د) کارگاه تخصصی کلونینگ (برای حدود 20 تا 25 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده؛ از هر گروه، یک نفر)
هـ) کارگاه تخصصی بیان ژن (برای حدود 20 تا 25 نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده؛ از هر گروه، یک نفر)
 
 
انتهای پیام/.