چاپ خبر
شهید صدوقی سه‌شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
جشنواره ها و دوره های تابستانی
برخی از جشنواره ها، مسابقات و کارسوق هایی که دانش آموزان می توانند با شرکت در آن‌ها در فرصت فصل تابستان، دانش و مهارت خود را افزایش دهند:
برخی از جشنواره ها، مسابقات و کارسوق هایی که دانش آموزان می توانند با شرکت در آن‌ها در فرصت فصل تابستان، دانش و مهارت خود را افزایش دهند:
 
 
 
 
 
 
 
 
انتهای پیام/.